Paziņojums klientiem

SAKARĀ AR AS “MODA KAPITĀLS” FILIĀĻU SLĒGŠANU, VISIEM KLIENTIEM KURIEM IR JĀVEIC MAKSĀJUMI PAR HIPOTEKĀRO, PATĒRIŅA (BEZĶĪLAS) VAI AR KOMERCĶĪLU NODROŠINĀTO KREDĪTU, MAKSĀJUMI IR VEICAMI SASKAŅĀ AR ŠĀDIEM REKVIZĪTIEM:

Saņēmējs: AS “MODA KAPITĀLS”
Reģistrācijas Nr. 40003345861
Banka: AS “Citadele banka”
Konta Nr: LV95PARX0013057740001
Maksājuma pamatojumā jānorāda līguma Nr. vai klienta vārds, uzvārds un personas kods.

Kontaktinformācija:
Epasts: info@lombardsmoda.lv; birojs@lombardsmoda.lv
Tālruņa Nr: 67344234 ; 25713794

TURPMĀK AS ”MODA KAPITĀLS” KLIENTUS APKALPOS AS “DELFINGROUP” (“BANKNOTE”).

BANKNOTE FILIĀLĒS KLIENTI VARĒS SAŅEMT:

Informācija par pakalpojumiem, filiālēm un veikalu: